Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

17:02
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus viasoundofsilence soundofsilence

May 20 2019

18:34
1141 6f25
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:34
0025 8585 500

May 11 2019

14:36
3418 a332
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued

March 25 2019

20:52
1924 36ee
19:09
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
15:09
5974 76d0
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
15:08

March 11 2019

17:00
1946 1028
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacarmenluna carmenluna

February 26 2019

16:51

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viakolwiekco kolwiekco

February 22 2019

11:22
9627 b52c
Reposted fromkarahippie karahippie
11:22
9628 2238
Reposted fromkarahippie karahippie
11:22
9629 d3d3
Reposted fromkarahippie karahippie
11:21
2509 4c79
Reposted fromkarahippie karahippie
11:21
4262 d87a
Reposted fromkarahippie karahippie
11:20
9181 243b
Reposted fromkarahippie karahippie
11:19
9561 a16d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
11:19
9548 c21d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
11:19
9251 9957
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
11:19
9248 b7d5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl