Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

17:12
9658 163f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream

July 18 2018

10:28
4665 f7be 500
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
10:28
1180 6da1 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 16 2018

14:49
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
14:46

May 11 2018

15:39

April 26 2018

17:50
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viakarna karna

April 22 2018

21:45
8508 8fd3 500
Reposted fromcocomove cocomove viapoolun poolun

March 27 2018

16:27
5998 5ebf 500
No. Bułka z masłem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakiks kiks

March 19 2018

14:09

March 09 2018

16:39
Reposted fromtygryswpaski tygryswpaski viabitchplease bitchplease
16:28
16:05

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead

March 01 2018

13:18

February 27 2018

18:41

February 23 2018

11:54
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu viawasteland wasteland

February 22 2018

16:23

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska w magazynie "FOKUS"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
16:07
16:07
Reposted fromqb qb viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:05
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl