Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

10:34
5832 ce62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiebitchdie diebitchdie
10:34
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viadiebitchdie diebitchdie

February 15 2017

11:40
Nie przejmuj się, że w dniu Walentynek nie masz swojej Walentynki. W światowy dzień AIDS większość ludzi też nie ma AIDS.

February 13 2017

21:03
9204 9861
Reposted fromrol rol viamahre mahre

July 05 2015

11:10
3547 2c6e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatulele tulele
11:10
3516 0a51
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatulele tulele
11:09
3443 7ef4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatulele tulele

June 29 2015

11:39
2229 924c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 24 2015

19:28
7038 6d46 500
19:28
6144 35c5 500
Reposted fromink ink viaterriblelove terriblelove
19:28
7345 c541
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaterriblelove terriblelove
19:28
7357 5958
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaterriblelove terriblelove
19:28
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
19:27
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viaterriblelove terriblelove

June 19 2015

14:03
8019 40f9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
13:20
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaburdel burdel

June 18 2015

22:37

June 14 2015

19:45
Mnie tam nigdy nie żal kurew, bo kurwą nie można zostać, trzeba się nią urodzić i umrzeć, a reszta na ten temat to kiepska literatura.
— Marek Hłasko, „W dzień śmierci Jego”, Agora S.A., Warszawa 2011.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

June 13 2015

16:29
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarna karna
15:42
Reposted frompl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl