Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

17:21
Reposted fromFlau Flau viawasteland wasteland

October 29 2017

18:46
Reposted frombluuu bluuu

October 15 2017

12:28
1412 cddb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 14 2017

10:11
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl

September 14 2017

14:32
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara

August 31 2017

09:53
9986 2fab 500
Reposted fromtfu tfu
09:53
0010 9c90 500
Reposted fromtfu tfu

November 23 2017

17:21
Reposted fromFlau Flau viawasteland wasteland

October 29 2017

18:46
Reposted frombluuu bluuu

October 15 2017

12:28
1412 cddb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 14 2017

10:11
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl

September 14 2017

14:32
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara

August 31 2017

09:53
9986 2fab 500
Reposted fromtfu tfu

November 23 2017

17:21
Reposted fromFlau Flau viawasteland wasteland

October 29 2017

18:46
Reposted frombluuu bluuu

October 15 2017

12:28
1412 cddb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 14 2017

10:11
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl

September 14 2017

14:32
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara

October 15 2017

12:28
1412 cddb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 14 2017

10:11
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl