Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

16:15
16:13
9363 0c32 500
Reposted frompiehus piehus
16:13
9688 521f
Reposted frommiischa miischa viakateistrue kateistrue
16:12
6525 31eb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:12
6658 8a02 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:12
1010 aa2d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:11
1013 e4ad
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

May 26 2020

17:33
5817 f84a
Reposted fromteijakool teijakool viatfu tfu

April 30 2020

14:53
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym...
— Momo Kapor

April 01 2020

16:16
1989 6d09
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
16:14
7865 fa82 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

May 27 2020

16:13
9363 0c32 500
Reposted frompiehus piehus
16:13
9688 521f
Reposted frommiischa miischa viakateistrue kateistrue
16:12
6525 31eb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:12
6658 8a02 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:12
1010 aa2d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:11
1013 e4ad
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

May 26 2020

17:33
5817 f84a
Reposted fromteijakool teijakool viatfu tfu

April 30 2020

14:53
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym...
— Momo Kapor

April 01 2020

16:16
1989 6d09
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...